SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutuksen kuvaus

 Palaa In English 
Linkki tähän toteutukseen Linkki tähän toteutukseen Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat Toteutuksen osat Toteutuksen osat
RyhmäVERKKO1516/KyAMK-MAMK verkko-opinnot
OpintojaksoL00D300 Promoottori 1, 5.00 op, 133 h
Mamkin tarjoamat verkko-opinnot
Vapaasti valittavat opinnot AMK
ToteutusVERKKO1516/15VE1
Toteutusajankohta1/2015-2016, 2/2015-2016
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVERKKO1516 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm16.02.2016 - 01.05.2016
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
- josta Mamkin opiskelijoille
- josta Avoimen AMK:n opiskelijoille
Ilmoittautumisaika04.01.2016 - 13.01.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Toteutuspaikka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 01.06.2016 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Kuvauksen kieli suomi 
Tavoitteet

Osaat käytännössä hyödyntää tapahtumamarkkinoinnin keinoja markkinoinnissa. Osaat käytännössä toteuttaa markkinointipisteen erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Osaat esiintyä ja markkinoida asiaan kuuluvalla tavalla eri tapahtumissa ja eri kohderyhmille. Osaat tuottaa markkinoinnillista sisältöä koulun www-sivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Osaat kertoa omasta koulustasi ja koulutuksestasi lyhyesti myös englanniksi.

 
Edeltävä osaaminen

Ei edellytä aiempaa osaamista

Kompetenssit
Sisältö

Miten tapahtumia voi hyödyntää markkinoinnillisesti? Millainen on toimiva markkinointipiste messuilla ja erilaisissa muissa tapahtumissa? Miten toiminnallisuutta voidaan hyödyntää tapahtumamarkkinoinnissa? Miten hyödyntää www-sivuja ja sosiaalista mediaa vertaismarkkinoinnin välineenä? Millainen on hyvä presentaatio/esitys? Miten työskennellä tuloksellisesti messuilla ja tapahtumissa? Miten esitellä oma koulu ja koulutus lyhyesti englanniksi?

Oppimateriaali
Arviointi

c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Suoritustapa, arviointi ja palaute
Opiskelijan työmäärän jakautuminen
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa markkinointituutoroinnin opintojaksoa, joten markkinointituutorit eivät voi osallistua opintojaksolle, vaan markkinointituutorointi jatkuu nykyisillä markkinointituutoreilla entiseen malliin.

Vastuuorganisaatio Viestintäpalvelut, Mamkin toteutustäällä.

Opintojakso koostuu pääosin käytännön työtehtävistä, joista opiskelija voi valita mieluisimmat. Näitä ovat mm. työskentely oppilaitoksen markkinointipisteillä messuilla ja tapahtumissa, korkeakoulun sosiaalisen median kanavien päivittäminen, mainoskuvauksissa ja mainosvideokuvauksissa esiintyminen, markkinointivierailut 2. asteen oppilaitoksiin sekä muut markkinointiin ja viestintään liittyvät vaihtelevat tehtävät.

Erilaisia työtilaisuuksia on tarjolla vuosittain kymmeniä, joten tarkoitus ei ole olla mukana kaikessa mahdollisessa, vaan valita itselle sopivia juttuja kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Opintojakso on hyvä jakaa useammalle vuodelle, koska yhden lukukauden tai edes lukuvuoden aikana voi olla hankala tehdä riittävää määrää työtehtäviä 5 opintopisteen suorittamiseen muun koulutyön kärsimättä.

Opintojaksoa ei voi suorittaa osallistumatta opintojakson puitteissa tarjottaviin työtehtäviin.

Lisätietoja opintojakson käytännön toteutuksesta: viestintäsuunnittelija Aki Ilmanen,aki.ilmanen@xamk.fi, 040508 1498.

 Palaa In English 
Linkki tähän toteutukseen Linkki tähän toteutukseen Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat Toteutuksen osat Toteutuksen osat